• Начало »
  • Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин www.mebelbrand.bg в сила от 03.06.2017г
Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин www.mebelbrand.bg в сила от 03.06.2017г

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН МЕБЕЛ БРАНД www.mebelbrand.bg

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между "Андора Трейд" ЕООД, гр. София, ж.к. "Дружба"128, вх.В, ап.59 и Потребителите ползващи интернет Сайта, намиращ се на www.mebelbrand.bg

2. Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА на "Андора Трейд" ЕООД www.mebelbrand.bg

3. “Андора Трейд” ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.

4. Договорът за продажба от разстояние между "Андора Трейд" ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "Андора Трейд" ЕООД

5. Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "Андора Трейд" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Дружба 128, вх.В, ап.59 

3. Адрес за упражняване на дейността гр.София, ж.к. Дружба 2

4. Данни за кореспонденция: home@mebelbrand.bg

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205386159

6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205386159

 

III. ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

"ДОСТАВЧИК" - означава "Андора Трейд" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. "Дружба"128, вх.В, ап.59

"ЗЗП" – означава Закон за защита на потребителите.

"ЗЗЛД" – означава Закон за защита на личните данни.

"САЙТ" – означава уебсайтът, находящ се на www.mebelbrand.bg

"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.

"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

"ЛИЧНИ ДАННИ" - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" - означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.mebelbrand.bg

 

IV. ОТГОВОРНОСТ

1. Доставчикът полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. "Андора Трейд" ЕООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорна за евентуални грешки или пропуски."Андора Трейд" ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на "Андора Трейд" ЕООД www.mebelbrand.bg

2. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.

3. "Андора Трейд" ЕООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на "Андора Трейд" ЕООД.

4. Доставчикът не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата).

5. "Андора Трейд" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.

6. Задължение на Потребителя е да опазва предоставените му от "Андора Трейд" ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на "Андора Трейд" ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация. Регистрацията е необходима само за ползването на определени функционалности. Потребителят може да пазарува и като ГОСТ / без регистрация (само с въвеждане на телефонен номер)

2. Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна.

3. За да използва сайта www.mebelbrand.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата www.mebelbrand.bg

4. Регистрацията изисква Потребителят да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола, а при необходимост и данни на юридическо лице за издаване на фактура.

5. Ако адресът за доставка е различен от основния адрес, посочен в регистрацията, (напр. когато Потребителя закупува стоки и услуги от Сайта за друг Получател), Потребителят трябва да предостави коректно необходимите данни на Получателя, с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е Потребителят да попълва имената и адреса за доставка на кирилица.

6. При успешна регистрация Потребителят ще получи на посочен от него имейл адрес потвърждение за потребителското име и парола, с които ще може да влиза и ползва създадения профил в Електронния  магазин.

7. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка / доставка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички стоки, предлагани в електронния магазин.

 

VI. ЦЕНИ

1. Всички представени в Сайта цени са в Български Лева с включен ДДС.

2. "Андора Трейд" ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представените в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на цените за доставка и монтаж, който се уточняват допълнително с Доставчика.

3. Промоционалните цени на стоките са обозначени, като старата цена е задраскана.

4. В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж. Това са услуги, които се заплащат допълнително.

 

VII. ПОРЪЧКИ

1. Поръчки могат да се правят от регистрирани потребители или чрез бърза поръчка с въвеждане на телефонен номер с приемане на общите условия.

2. Доставчикът не гарантира наличността на поръчаните артикули към завършване на поръчката. При поръчка на вече неналична стока, Доставчика ще се свърже с Потребителя да го уведоми.

3. В случай, че поръчаните артикули от Потребителя са налични, Доставчика следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл посочени от клиента.

4. В момента на извършване на поръчката, Потребителят изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин”, с което Потребителя извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Потребителя. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Доставчика, Потребителят преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от Доставчика ще бъде приложена бланка, която всеки Потребител ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.

5. Със заявката за покупка, Потребителят избира вида на стоката и желаното количество.

6. Само регистрирани Потребители могат по всяко време, преди окончателното потвърждение на направената поръчка, да разглеждат съдържанието на кошницата, да добавят нови продукти или да премахнат вече добавени.

7. При успешно направена поръчка, регистрирания Потребител получава съобщение на посочения от него в регистрацията имейл адрес с подробни данни за направената поръчка.

8. При некоректно попълнени данни на Потребителя или краен Получател, доставчикът ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за покупко-продажба от разстояние.

9. След постъпване на поръчката Доставчика се свързва с Потребителя и уточнява детайли относно изпълнението на поръчката и цената на доставката. Поръчки направени в неработни дни и официални празници се потвърждават в работен ден.

10. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

11. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми, ако има такива.

12. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани на e-mail: home@mebelbrand.bg или на телефоните за контакт, посочени в Сайта от 10:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък.

13. На постъпили писмени жалби, запитвания и мнения през формата за обратна връзка на доставчика се изпраща отговор на Потребителя, след извършена проверка, в срок от 5-10 работни дни.

 

VIII. ДОСТАВКА

1. Доставки се извършват само на територията на Република България.

2. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срок до 30 /тридесет/ работни дни, доставки не се извършват в неделя и празнични дни. Забавяне е възможно за населени места, които не се обслужват ежедневно от куриерската компания.

3. Срокът за доставка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ от Доставчика.

4. Доставката се извършва чрез куриерска фирма Еконт, с която Доставчикът има договорни отношения или чрез транспорт на Доставчика.

5. Потребителят има право да избере друга куриерска фирма, различна от тази, с която Доставчикът е в договорни отношения. В този случай са валидни общите условия за доставка на съответната куриерска фирма.

6. Доставчикът не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

7. Доставката е за сметка на Потребителя.

8. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на Доставчика /или на куриера/, а за получателя на стоката.

9. Доставчикът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

10. Потребителят има възможност за получаване на стоките директно от физическия магазин на Доставчика на посочения адрес, при което сам може да транспортира поръчаната от него стока/и.

11. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчка, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

IX. ПРЕДАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА СТОКА

1. Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя като подписва придружаващите стоката документи.

2. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на  "Андора Трейд" ЕООД или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на "Андора Трейд" ЕООД  или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

3. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на Доставчика, тогава Доставчика се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.

4. При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.

5. Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.

6. При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.

7. В случай, че Потребителят/Получателят не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап за видими недостатъци или липси (като козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари).

8. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от Доставчика върху Потребителя в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

9. При плащане чрез наложен платеж, Потребителят трябва да заплати дължимата сума в брой в български лева на Доставчика / на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, документ в който е описано поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.

10. В случай на отказ от страна на Потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с паричен превод или наложен платеж, то потребителя следва да заплати всички такси начислени от куриера по доставката и връщането на съответната стока.

11. В случай, че Потребителят не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за "Андора Трейд" ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката.

12. В случай, че Потребителят посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка, чрез дебитна или кредитна карта и не направи такова плащане, то за "Андора Трейд" не възниква задължение за доставка на заявената стока.

13. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

X. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва писмено да информира "Андора Трейд" ЕООД, на следния имейл адрес: home@mebelbrand.bg-m.com, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП, се отказва от договора от разстояние, преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП.

2. Потребителят има право да поиска връщане на закупената стока в случай, че тя НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА, не е нарушена целостта и стоката е във вида, в който е получена, с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

3. Потребителят връща стоката на Доставчика в 14-дневен срок от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора.

4. Потребителят е длъжен да върне стоката на адрес: гр. София, жк. Дружба 2, ул. „Делийска воденица” (срещу бл.502), в магазина на Мебел Бранд.

5. До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Доставчика, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, тъй като риска от нараняване/загуба на стоката е за сметка на Потребителя до приемането ú в магазина на Търговеца (по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП). В случай на щети или загуба на стоката в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал.1 от ЗЗП.

6. Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57, т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка или защита на здравето.

7. Всички такси и разходи по връщането на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя въз основа на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Стоката следва да бъде върната без увреждания, във вида в който е получена. При връщането на продукт, по който има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности или от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи (оригинална касова бележка), Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.

8. При връщане на стоката чрез куриерска фирма, задължително същата се изпраща със застраховка за стойността на продукта, ако няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на Потребителя.

9. Доставчикът възстановява заплатената сума от Потребителя за закупения продукт в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на Потребителя да се откаже от договора от разстояние, след получаване, оглед и приемане на върнатата стока в магазина на Търговеца.

10. Възстановяването на суми от Доставчика се извършва по същия начина както е извършено плащането от  Потребилтеля или по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка.

11. Доставчикът не възстановява заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж).

 

XI. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Правилата на този раздел се прилагат само за Потребители, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП.

1. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

2. Гаранцията за мебели, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на "Андора Трейд" ЕООД . Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група, "Андора Трейд" ЕООД поема гаранция само при доказан производствен дефект.

3. Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, "Андора Трейд" ЕООД не отговаря за тези недостатъци.

4. Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от "Андора Трейд" ЕООД.

5. Правото за предявяване на рекламация отпада и претенциите не подлежат на удовлетворяване при следните случаи:

- в случай на не предоставени платежни документи и при не съдействие от страна на Потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното (снимков материал и др.);

- в случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка от клиента; качване на Клиентската поръчка от клиента; нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети и неправилен монтаж (започнат/извършен) от страна на Потребителя;

- когато изделието е увредено в резултат на механична интервенция, независимо от характера и произхода ѝ.

- в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

- когато изделието е било ремонтирано, преработвано, модифицирано или по него са били подменяни части или елементи;

- когато изделието е било изложено на влага или екстремни температурни условия и разлики, други екстремни условия на околната среда, на корозия или окисляване, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила;

- в случай на повреди/дефекти причинени от неправилна експлоатация (надраскване, зацапване, счупване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя); когато изделието е било излагано на вредно за него влияние на храни, течности, химически продукти, отоплителни уреди и други средства; когато изделието е почиствано по неподходящ начин или с неподходящи препарати.

- гаранцията не покрива нормално износване, както и повреди, възникнали вследствие умишлени или непредпазливи действия или бездействия. 

6. Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от природни бедствия (наводнение, земетресение, пожар и други); аварии на инсталации и/или друга непреодолима сила.

7. При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към "Андора Трейд" ЕООД.

8. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: "Андора Трейд" ЕООД, гр. София, ж.к. "Дружба"128, вх.В, ап.59

 

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

4. Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

5. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

6. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.


XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1.Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.


XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. "Андора Трейд" ЕООД се ангажира да предоставя само услугите, предствени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й като "Андора Трейд" ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на "Андора Трейд" ЕООД, преди извършването й, поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.

2. "Андора Трейд" ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.

3. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.

4. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на не постигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. София, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.